Snel internet voor iedere ICT partner in Nederland!

Maar er komen steeds meer locaties erbij via S2XS en dat is nu bij kabelnoord

Kabelnoord Postcode Check

Steeds meer locaties via S2XS

In rap tempo worden daarom glasvezelnetwerken aangelegd in de buitengebieden. En dat is een hele uitdaging; Waar wel? En waar niet?

S2XS heeft vele buitengebieden aangesloten. Hieronder volgen enkele van de partijen waar we nu al kunnen leveren:

100% onafhankelijk Nederlands bedrijf

Services2XS B.V. (S2XS) is een samenwerkingsverband van Nederlandse bedrijven die zich bezig houden met het aanbieden van netwerken en/of het verkopen van internetverbindingen aan bedrijven en particulieren in Nederland.

Door de inkoop van meerdere bedrijven te combineren is Services2XS in staat aantrekkelijke tarieven te hanteren. Services2XS functioneert als “schakelbord” en biedt grote en kleine partijen de mogelijkheid hun eigen internetlabel op te zetten.

Niet gekoppeld aan één carrier

Services2XS is onafhankelijk. De deelnemende bedrijven zijn grotendeels zelf aandeelhouder. Hierdoor is geborgd dat grote carriers of buitenlandse ondernemingen het bedrijf niet zomaar over kunnen nemen. De aandeelhouders bepalen gezamenlijk de koers.

Omdat de aandeelhouders zélf partner zijn en inkopen bij Services2XS is geborgd dat de diensten die S2XS biedt altijd in het belang zijn van alle partners.

Bijna alle netwerken leverbaar

Naast de bekende grote netwerken biedt Services2XS ook toegang tot lokale (glasvezel) initatieven. Voor deze kleine netwerken is het relatief moeilijk om hun diensten te kunnen bieden aan landelijk bekende internetaanbieders. Services2XS is hier de perfecte tussenschakel: voor de afnemers is er slechts één bestelportaal (dus een optimaal aanbod), voor de aanbieders slechts één koppelpunt (en dus veel minder onkosten).

Waarom kiezen voor S2XS als partner

Services2XS (maar we houden het graag kort en zeggen dan S2XS) is een B.V. die in 2020 is opgericht door een drietal mensen met een idee:

Het was hen opgevallen dat de "groothandel in internetverbindingen" in Nederland door een steeds beperktere groep bedrijven wordt geregeld. En die bedrijven zijn vaak eigendom van een carrier (bijvoorbeeld KPN) of een (al dan niet buitenlandse) investeerder. Daarnaast zie je heel vaak dat die groothandels (officieel wordt de term "wholesale aanbieders" gebruikt) moeite hebben om hun partnerkanaal en de directe verkoop te scheiden. Ze werken graag met partners om hun verkoop te stimuleren, maar zien er ook geen been in om zelf direct sales te gaan doen - waardoor de partner op soms pijnlijke wijze buitenspel kan worden gezet. Sommige wholesalebedrijven zijn zelf eigenaar van één of meer van hun eigen partners. Ook dat maakt samenwerking op zijn minst troebel.

Doordat er ook nog een samenklontering van wholesale aanbieders plaatsvindt (de ene na de andere overname wordt in de pers genoemd) wordt de keuzevrijheid steeds kleiner. Kies je voor een bepaalde partij, dan sluit je mogelijk andere netwerken uit. Als ICT bedrijf dat graag zijn klanten van dienst wil zijn wordt je soms tot keuzen gedwongen die je helemaal niet wilt.

Daarnaast wordt het steeds moeilijker om als startup een nieuwe internetaanbieder te beginnen. De investeringen die daarmee zijn gemoeid worden kunstmatig hoog gehouden. En er worden eisen gesteld aan het aantal lijnen dat je verkoopt (targets), die in een verzadigde markt nauwelijks haalbaar zijn.

S2XS wil hierop het antwoord zijn

  • Inspraak in de werkwijze van de wholesale aanbieder
  • Beveiliging tegen een overname door een grote carrier of investeerder: je weet waar je aan toe bent
  • Efficiënte inkoop: doordat er maar één koppeling nodig is per netwerk worden ook kleine aanbieders (glasvezelnetwerken) bereikbaar voor iedereen
  • S2XS kent alleen partners, heeft geen resellers en bedient dus ook geen “eindklanten”. We hebben zelfs geen “preferred partners”. Hierdoor is bij ons geen sprake van de (in onze branche beruchte) kanaalvervuiling: geen carrier of wholesaleaanbieder die er met jouw klanten vandoor gaat.

Over Ons

Services2XS was started in early 2020 by three people who have been working in the internet industry for quite some time: David den Heijer, Wijnand de Ruiter and Herman van Rhijn. The basis of the network is already in place: two locations in Amsterdam are redundantly linked to each other and the Internet.

S2XS werd begin 2020 opgezet door drie mensen die al geruime tijd in de internetbranche werkzaam zijn: David den Heijer, Wijnand de Ruiter en Herman van Rhijn. De basis van het netwerk staat al: twee locaties in Amsterdam zijn redundant gekoppeld aan elkaar en het Internet. Aanbieders van netwerken die met dit initiatief willen koppelen kunnen dit doen op Equinix AM7 of NIKHEF. Wil je hierover afspraken met ons maken, neem dan contact met ons op

Sinds de start van het initiatief hebben al meer bedrijven te kennen gegeven aan te willen haken, als partner of als partner/aandeelhouder. Heb je belangstelling en wil je meer weten over dit initiatief? Wil je partner worden of misschien wel meedoen als aandeelhouder? Ook daarvoor kan je contact met ons opnemen

De grondleggers

  • Herman van Rhijn

  • David den Heijer

  • Wijnand de Ruiter